تبلیغات
تغذیه از نظر قرآن - آداب غذا خوردن و آب نوشیدن
کلوا من الطیبات ما رزقناکم

آداب غذا خوردن و آب نوشیدن

یکشنبه 5 دی 1389 12:06

نویسنده : عسل

آداب غذا خوردن

ـ مستحب است انسان :

1 ـ دست ها را قبل از غذا و پس از آن بشوید .

2 ـ در اول غذا «بسم الله »و در پایان «الحمدالله » بگوید .

3 ـ با دست راست غذا بخورد .

4 ـ لقمه را کوچک بردارد .

5 ـ غذا را خوب بجود .

6 ـ میوه را پیش از خوردن با آب بشوید .

7 ـ اگر چند نفر سر سفره نشسته اند ، هر کسی از غذای جلوی خودش بخورد .

8 ـ میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد .

مکروهات :

1 ـ درحال سیری غذا خوردن .

2 ـ پرخوری .

3 ـ نگاه کردن به صورت دیگران هنگام غذا خوردن .

4 ـ خوردن غذای داغ .

5 ـ فوت کردن به غذایی که می خورد .

6 ـ پاره کردن نان با کارد .

7 ـ گذاشت نان زیر ظرف غذا.

8 ـ دور انداختن میوه ، پیش از آن که کاملاً آن را بخورد .

آداب آب نوشیدن :

مستحب است انسان :

1 ـ در روز ، ایستاده آب بخورد .

2 ـ پیش از آشامیدن آب «بسم الله » و بعد از آن «الحمدالله » بگوید .

3 ـ با سه نفس آب بیاشامید .

4 ـ پس از آشامیدن آب ، حضرت امام حسین (ع)و خاندان و یاران او را یاد و قاتلان ایشان را لعن کند .

مکروهات :

1 ـ زیاد آشامیدن .

2 ـ آشامیدن آب بعد از غذای چرب .

3 ـ با دست چپ آب نوشیدن .

4 ـ درشب ، ایستاده آب نوشیدن .


منبع:مجله قدر، ش  (19)

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 5 دی 1389 12:09